Randas Klinik - v. Susanne Randa

Uddannet Psykolog og Psykoterapeut

 

Føler du dig presset, stresset, eller har anden turbulens i din hverdag, er jeg her for at hjælpe -
 
ring eller skriv, så tager vi en uforpligtende snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig.

Ring eller skriv, så tager vi en uforpligtende snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig.

Posttraumatisk Belastningsreaktion (PTSD)

PTSD er en stressreaktion som kan opstå efter voldsomme oplevelser som fx krig eller vold, hvor man har følt stærk frygt, rædsel eller hjælpeløshed. Når man har PTSD har man gentagende oplevelser af flashbacks eller stærkt ubehag ved udsættelse for omstændigheder, der minder om traumet.

Hvad er PTSD?

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) er en forsinket stressreaktion på svær psykisk belastning. Den voldsomme hændelse, man har været udsat for, resulterer i et uforholdsmæssigt højt stressniveau eller alarmberedskab.

PTSD kendes af mange som de eftermen, der kan opstå hos soldater, der vender hjem fra krig med psykiske ar på sjælen. PTSD opstår dog også efter andre typer traumatiserende begivenheder, såsom voldtægt, seksuelt misbrug, partnervold, alvorlige ulykker, naturkatastrofer og hvis man er vidne til voldsomme begivenheder, fx drab.

Personen med PTSD genoplever ofte den traumatiske situation igen og igen, både i vågen tilstand som flashbacks, og i søvne som drømme eller mareridt. Han eller hun føler oftest et stærkt ubehag forbundet med alt, hvad der minder om den traumatiske begivenhed. Nogle oplever hyppige episoder af tankemylder eller uforståelige og ukontrollerbare følelser. Symptomerne kan betyde, at personen ikke kan kende sig selv og dermed kan føle et tab af identitet.

Der ses ofte en psykisk overfølsomhed: Personen kan være irritabel, bliver let forskrækket, vred eller aggressiv, har svært ved at koncentrere sig og sover dårligt. For nogle PTSD-ramte giver tilstanden også fysiske symptomer, fx i form af muskelsmerter og hovedpine. Nogle oplever tilmed delvise hukommelsessvigt, særligt over for den traumatiske begivenhed.

Hvilke symptomer er der på PTSD?

Et centralt element ved PTSD er ofte tilbagevendende episoder, hvor den traumatiske begivenhed genopleves i vågen tilstand som flashbacks eller i søvne som mareridt.

Derudover beretter mange om emotionelle forstyrrelser, såsom en vedvarende fornemmelse af følelsesløshed, manglende glæde ved ting man ellers har fundet nydelse ved, og en følelse af afstand til andre mennesker.

Der ses et øget alarmberedskab og overfølsomhed, der gør at personen ofte nemt bliver forskrækket eller opfarende, og mange lider af søvnløshed. Personer med PTSD vil forsøge at undgå aktiviteter og situationer, der kan minde om den traumatiske hændelse.

Hvilke sygdomme og tilstande kan optræde sammen med PTSD?

De forskellige angstlidelser ses meget ofte i kombination med hinanden, og for PTSD er der således også en forhøjet risiko for andre typer af angst. Omkring halvdelen af dem, der har fået stillet diagnosen PTSD, har også diagnosen depression. Endelig er der en høj forekomst af personer, der lider af PTSD, som også er alkohol- eller stofafhængige eller har et misbrug, hvilket formentlig hænger sammen med forsøg på selvmedicinering for PTSD-symptomerne.

Hvordan behandler jeg PTSD?

Jeg benytter en evidensbaseret kognitiv behandlings metoder, der hedder prolonged exposure. Det er en traumefokuseret behandlings metode, der typisk kræver 10-14 sessioner á 90 min. Metoden kræver engagement og at man er indstillet på også at arbejde med problematikkerne mellem sessionerne.

Lider man af angst og/eller depression sammen med PTSD vil behandlingen ofte også lindre dette.

Da jeg er placeret i Greve er jeg også centralt placeret i forhold til Ishøj, Taastrup, Karlslunde, Solrød, Roskilde. Jeg er dog ikke begrænset til disse områder, alle er velkommen hos mig.

Ring gerne 22 40 84 85 eller send mig en besked på kontakt formularen her på siden – jeg glæder mig til at høre fra dig.

Jeg er medlem af:

Skriv til mig